0505183376 toni@myske.fi

Kuntoraportit

Koska omaisuutesi on sinulle tärkeää

Ennen remonttia kannattaa ottaa selvää mitä tehdään ja miten.

Meidän valtuutetut ammattilaiset hoitavan homman.

Milloin asbestikartoitus tarvitaan?

Asbestikartoitus on käytännössä tehtävä kaikkiin ennen 1994 vuotta rakennettuihin rakennuksiin ennen purku- ja remonttitöiden aloittamista.

Asbestia koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistui 1.1.2016. Asbestilaki ja -asetus on tiukentanut vaatimuksia rakennusten remontti- ja korjaushankkeiden suhteen.

Asbestikartoituksen tekemisestä on vastuussa 1.1.2016 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennuttaja tai muu henkilö, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.

Mikäli kartoituksessa tulee ilmi asbestia sisältäviä materiaaleja, tulee ne poistaa asianmukaisesti.

Saako asbestinäytteen ottaa itse?

Asbestikartoituksen suorittaa valtuutettu ammattilainen tutkittuaan suunnitellun remonttialueen.

Mistä tietää onko asbestia?

Asbestia ei välttämättä pysty silmämääräisesti erottamaan. Rikkoontunut asbesti voi jäädä pölyämään huoneilmaan, joten sen purkamisessa pitää käyttää erityistä hengityssuojainta ja suojavaatteita.

Missä asbestia voi olla?

Asbestia löytyy useimmiten mm. eristeistä, laasteista, saumausaineista, maaleista,
liimoista, muovimatoista, laatoista ja julkisivumateriaaleista.

Milloin asbestia alettiin käyttää?

Asbestia on käytetty rakentamisessa Suomessa 1920-1990-luvuilla.

Asbestia on pidetty rakentamisen ihmeaineena erinomaisen tulenkestävyytensä ansiosta. Kuitenkin  selvisi asbestin vaarallisuus terveydelle. Hengitettynä asbestia kerääntyy pieninäkin määrinä keuhkoihin pysyvästi, aiheuttaen vaarallisia parantumattomia hengityselinsairauksia. Sairaudet voivat ilmetä vasta vuosikymmenten jälkeen altistumisesta.

Milloin asbesti kiellettiin?

Suomessa asbestin maahantuonti kiellettiin vuonna 1993, ja asbestin käyttö rakentamisessa kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Miten asbestikartoitus tehdään?

Asbestikartoituksessa otetaan näyte näkyvillä olevista materiaaleista, tai tarvittaessa avaamalla tai purkamalla kohteen kerroksia. Näytteet toimitetaan laboratorioon, jossa ne analysoidaan.

Laboratoriosta toimitetaan kirjallinen lakisääteinen, yksityiskohtainen asbestikartoitusraportti.

Raportista selviää mistä näytteet on otettu, löytyikö asbestia, minkälaista asbestia kyseessä ja kuinka paljon, sekä millä menetelmällä se kannattaa poistaa.

Mitä maksaa?

Asbestikartoituksen hintaan kuuluu paikalla käynti ja tarvittavat näytteenotot, laboratorioanalyysit sekä raportit tuloksista.

Valtuutettu asbestitarkastajamme hoitaa asbestikartoituksen turvallisuuden huomioiden, vankalla kokemuksella.

yksi asbestinäyte 250€

useampi asbestinäyte 500€-1000€

Miten asbesti hävitetään?

Asbestijätettä otetaan vastaan jäteasemilla, ja asbestia sisältävistä jätteistä on ilmoitettava henkilökunnalle. Se on erityiskäsiteltävä jäte. Asbestia sisältävät jätteet on pakattava hyvin kuljetukseen, jotta asbestipöly ei pääse leviämään.

Katon kuntotarkastus

Kattotarkastus on hyvä tehdä kaksi kertaa vuodessa.

Kattosi on Suomen vaihtelevien sääolosuhteiden armoilla, joten sen pitää kestää kosteutta, lumen ja jään painoa, sekä sinne voi kerääntyä lehtiä ja kasvillisuutta.

Pienikin vika tai puute katossa voi korjaamattomana aiheuttaa suuret vahingot talon rakenteissa.

Kattotarkastuksen voi tehdä myös itse, voit ladata maksutta ohjeet onnistuneeseen katon kunnon tarkastukseen ja pesuun.

Mikäli tarvitsette apua katon tarkastuksessa, autamme mielellämme.

Katon kuntokartoitus

Tarkempi katon kartoitus on hyvä tehdä joka vuosi, jotta katon mahdolliset ongelmat saadaan ajoissa korjattua, ja näin katon käyttöikä pitenee.

Kuntokartoituksessa asiantuntijamme käyvät läpi katon ja sen mahdolliset ongelmapaikat. Saat suositukset mahdollisista toimenpiteistä, kirjallisen raportin, sekä kustannusarvion, joka perustuu alan yleiseen kustannustasoon.

Mitä maksaa?

Kuntotarkastuksen hinta riippuu katon tai kattojen määrästä ja pinta-alasta.  Hinta Lahden seudulla on 300 € / katto.

lahti kattoremontti profiilipeltikatto Rakennusliike Myske Oy kuntoraportit Kuntoraportit

Kysy, me vastaamme

Rakennusliike Myske Oy

050 5183376

toni@myske.fi

Mannerheiminkatu 3, 15100 Lahti